Regulamin usługi

Akceptacja warunków i zasad
Dostęp do tej strony, https://wordtohtml.net lub innej strony będącej własnością, obsługiwanej lub dostarczanej przez Freshideas.ie Limited jest ograniczony wyłącznie do osób zgadzających się przestrzegać zasad i warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszym dokumencie.
Rejestracja danych osobowych na tej stronie będzie traktowana jako przyjęcie do wiadomości i wyrażenie zgody na przestrzeganie zasad i warunków korzystania z tej strony oraz na korzystanie z niej zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w Wielkiej Brytanii. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami i warunkami, jeśli nie zgadzasz się z ŻADNYM z nich nie powinieneś rejestrować się w żadnej z usług na tej stronie.


Warunki płatności
Wszystkie usługi muszą być opłacane przez transakcję kartą debetową/kredytową. Zwroty będą przyznawane według uznania kierownictwa. Płatności są dokonywane bezpiecznie za pomocą PayPal lub Stripe. Aby aktywować konto, prosimy jedynie o dokonanie płatności w wysokości $15 miesięcznie lub $90 rocznie za konto osobiste, $30 miesięcznie lub $180 rocznie za konto biznesowe. Jeśli na jakimkolwiek etapie w przyszłości usuniesz swoje konto z naszej strony, lub usuniemy Twoje konto za złamanie któregokolwiek z naszych warunków, pamiętaj, że nie masz prawa do zwrotu pieniędzy w żadnych okolicznościach.

Anulowanie subskrypcji i zwrot kosztów
W każdej chwili możesz anulować swoją subskrypcję, klikając przycisk anulowania w sekcji subskrypcji na stronie Moje konto. Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot pieniędzy w ramach naszej 14-dniowej gwarancji zwrotu, po prostu napisz na adres [email protected].


Prywatność
Freshideas.ie Limited dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność wszystkich danych osobowych na tej stronie. Wszystkie dane kontaktowe wykorzystywane do ułatwienia obsługi Twojego konta członkowskiego będą traktowane jako poufne i nigdy nie będą wykorzystywane w sposób inny niż w celu zarządzania tym kontem, z wyjątkiem przypadków, gdy takie informacje są wymagane na mocy prawa. Twoje osobiste informacje kontaktowe nigdy nie zostaną wydane stronie trzeciej z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem ułatwienia obsługi Twojego konta.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby zachować Twoją prywatność podczas korzystania z tej usługi, jednakże spółka nie udziela żadnych gwarancji bezpieczeństwa użytkownikowi. Twoja zgoda na niniejsze warunki zwalnia nas z tego obowiązku.
Członkowie mogą zrezygnować z otrzymywania od nas biuletynów, ale zastrzegamy sobie prawo do wysyłania e-maili do wszystkich członków w każdym przypadku, gdy musimy przekazać ważne informacje dotyczące ich konta lub funkcjonowania strony.


Zrzeczenie się odpowiedzialności
Firma, jej pracownicy lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności, ani nie są zobowiązani do weryfikacji, obrony lub obalania dokładności, wiarygodności, legalności, stosowności lub przyzwoitości jakichkolwiek materiałów na tej stronie. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić integralność wszystkich danych przechowywanych na swoich serwerach, ale nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek dokumentów lub szablonów.
Proszę pamiętać, że jeśli anulujesz swoje konto, twoje zapisane dokumenty i wszelkie pliki multimedialne takie jak obrazy zostaną usunięte z naszego serwera po 3 miesiącach wygaśnięcia konta. Pliki multimedialne konta trial i zapisane dokumenty zostaną usunięte po miesiącu od utworzenia konta. Odpowiedzialność za eksport zapisanych dokumentów i obrazów spoczywa na Tobie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za pliki i obrazy, które zostały usunięte.

Świadczenie usługi 
Spółka świadczy tę usługę jako, ‘jak widać’ i, nie oferuje użytkownikowi żadnych gwarancji lub rękojmi co do wartości usług lub zdolności usługi do spełnienia jakiegokolwiek lub wszystkich celów, które były zamierzone. Ponadto, firma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemową i przyjemną obsługę, ale nie gwarantuje ani nie zapewnia nieprzerwanej obsługi, zawsze dostępnej lub wolnej od błędów usługi. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w usłudze w dowolnym momencie bez uprzedzenia lub odpowiedzialności wobec użytkownika. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego członkostwa i aktywności na stronie, jeśli firma uzna, że naruszasz swoje zobowiązania wynikające z warunków korzystania z serwisu.


Prawa 

Wszystkie części tej strony, w tym obrazy, materiały lub systemy są własnością Freshideas.ie Limited, chyba że takie prawa do tych materiałów już istnieją.
Nie wolno kopiować, publikować, pobierać, modyfikować, przekazywać, rozpowszechniać, prezentować ani sprzedawać żadnej części tej strony jako własnej.


Bezpieczeństwo danych i prywatność

Sposób działania Word to HTML jest taki, że jeśli wkleisz tekst do naszego konwertera, wszystko dzieje się po Twojej stronie w przeglądarce. Żadne informacje nie są wysyłane do nas. Jeśli następnie zapiszesz dokument na stronie to będzie on przechowywany na naszym serwerze.
Jeśli prześlesz dokumenty do konwersji na HTML to dany plik jest konwertowany na naszym serwerze. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność dokumenty są przesyłane za pomocą połączeń SSL.
Jeśli używasz naszej aplikacji internetowej można przechowywać pliki na naszym serwerze do wykorzystania w przyszłości lub można wybrać, aby usunąć pliki w dowolnym momencie. Nasza strona automatycznie usuwa przesłane pliki po konwersji. Pliki po konwersji są usuwane po stronie serwera i wysyłane do Twojej przeglądarki w celu dalszego wykorzystania. Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, ale nie możemy brać odpowiedzialności za utratę danych lub narażenie ich na niebezpieczeństwo. Żadna usługa online nie może zagwarantować ochrony przed przyszłymi problemami, więc jeśli Twoje dokumenty są bardzo wrażliwe, sugerujemy skorzystanie z naszego produktu do konwersji na system Windows (Document Converter Pro for Windows Desktop), ponieważ żadne pliki nie opuszczą Twojego komputera.

Nie udostępniamy treści dla dorosłych. Prosimy nie przesyłać żadnych zdjęć o charakterze seksualnym do naszych edytorów HTML lub email. Automatycznie skanujemy obrazy w poszukiwaniu treści dla dorosłych i jeśli znajdziemy jakiekolwiek, konta użytkowników będą usuwane.